Geopark er et helt specielt naturområde, som rummer en særlig geologisk historie, hvor man kan opleve den historiske udvikling af naturen

Geoparker i Danmark

Geopark er et helt specielt naturområde, som rummer en særlig geologisk historie. Der findes flere klassifikationer af geoparker, og det er muligt at blive optaget som en “European Geopark” eller en såkaldt GGN-Geopark, som hører under UNESCO. Der findes i verden 120 globale geoparker, og heraf ligger de 69 i Europa, mens Kina alene har 33 geoparker.

I Danmark findes der i øjeblikket kun en Unesco Global Geopark, og det er Geopark Odsherred, hvor det smukke bølgende landskab gemmer på en helt unik geologisk historie, som daterer sig helt tilbage til istiden. Geopark Odsherred fik status som Unesco Global Geopark i 2014 og er også en del af det europæiske geopark-netværk. Og der er kan være flere danske geoparker på vej ind i det fineste selskab, idet Geopark Vestjylland (Kommunerne i Struer, Lemvig og Holstebro) har søgt om optagelse. Det skete i 2016, og håbet er, at man bliver optaget som Unesco Global Geopark, så man kan sætte endnu mere fokus på at fortælle områdets naturhistorie.

Geologisk historie

Ideen med geoparkerne er at beskytte naturen og landskabets mangfoldighed og på den måde sørge for at formidle den geologiske historie til befolkningerne. Derfor arrangeres der eksempelvis i Geopark Odsherred masser af guidede ture, hvor man som interesseret kan få lov at mærke historiens vingesus under kyndig vejledning. Flere og flere danskere kender efterhånden Geopark Odsherred, og arbejdet med at synliggøre geoparken og områdets landskab og kulturhistorie fortsætter blandt andet i form af flere vandreruter og arrangementer med både kunsthistorie, kulturhistorie og information om områdets fødevarer.